Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

23.12.2020

Raport bieżący nr 34/2020

Zarząd Platynowe Inwestycje SE w Płocku niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 21.01.2021 r. na godzinę 12.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 403 k.s.h. odbędzie się w Warszawie pod adresem: Warszawa, ul. Dzielna 72 lok. 43.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu