Informacja o sprzeciwach zgłoszonych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.04.2016r.

29.04.2016

Raport bieżący nr 27/2016

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie informuje, że w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.04.2016r. jeden akcjonariusz zgłosił sprzeciwy do uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 29.04.2016r.: i_ Uchwała nr 23 oraz ii_ sprzeciw w trybie art. 429 par.1 k.s.h do uchwały nr 3.

Treść uchwał wraz z wniesionymi sprzeciwami została podana do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 26/2016 z dnia 29.04.2016r.