Informacja o sprzeciwach zgłoszonych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 07.03.2016r.

07.03.2016

Raport bieżący nr 17/2016

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie informuje, że w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 07.03.2016r. jeden akcjonariusz zgłosił sprzeciwy do następujących uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 07.03.2016r.: Uchwała nr 5, Uchwała nr 7 oraz sprzeciw w trybie art. 429 par.1 k.s.h do uchwały nr 4.

Treść uchwał wraz z wniesionymi sprzeciwami została podana do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 16/2016 z dnia 07.03.2016r.