Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu oraz członka Rady Nadzorczej, ze skutkiem na dzień 26 maja 2015 r.

24.04.2015

Raport bieżący nr 20/2015

Zarząd AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna informuje, że dnia 24 kwietnia 2015 roku wpłynęło do Zarządu pismo o rezygnacji członków Zarządu z pełnienia funkcji z dniem 26 maja 2015 roku, rezygnację złożyli Lech Drągowski – Prezes Zarządu, Danuta Grelewicz-Pogórska – członek Zarządu oraz o rezygnacji członków Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji z dniem 26 maja 2015 roku, rezygnację złożyli Łukasz Drągowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Danuta Ślusarek Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członkowie Dorota Cywińska, Małgorzata Montwiłł i Anna Hermanowicz.

Osoby reprezentujące spółkę:
Członek Zarządu – Danuta Grelewicz Pogórska
Prezes Zarządu – Drągowski Lech