Informacja o podpisaniu Umowy Inwestycyjnej

02.02.2021

Raport bieżący nr 9/2021

Zarząd spółki Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Warszawie, dalej także jako:
„Spółka”, w nawiązaniu do raportu nr 1/2021 z dnia 04 stycznia 2021 roku informuje, iż w dniu 1.02.2021 r. był stroną Umowy Inwestycyjnej podpisanej również przez Akcjonariuszy Spółki oraz Inwestorów z branży gamingowej: Marka Parzyńskiego, Piotra Karbowskiego, Bartosza Graś, Delphine Group S.A. z siedzibą w Warszawie _KRS: 0000483143_ _zwani dalej Inwestorami_.
Umowa Inwestycyjna dotyczy objęcia akcji serii H oraz odkupienia od Patro Invest sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Płocku _KRS: 0000657016_ „akcji serii F i G w wyniku czego Inwestorzy staną się właścicielami 32,86% akcji w kapitale zakładowym spółki Platynowe Inwestycje SE.
Zgodnie z zapisami Umowy Inwestorzy planują zmienić model biznesowy Spółki poprzez stworzenie Spółki składającej się z wielu zespołów deweloperskich z których każdy będzie akcjonariuszem w Spółce. Przez to, zespoły produkujące gry będą jednocześnie tworzyć gry jak i będą akcjonariuszami co w ocenie Inwestorów jeszcze efektywniej wpłynie na ich wydajność, gdyż swoją pracą będą wpływać na wartość posiadanych przez siebie akcji a co za tym idzie na wartość Spółki.
Podmioty podpisujące Umowę Inwestycyjną zobowiązały się do podjęcia działań
w celu przeprowadzenia w dobrej wierze transakcji nabycia przez Inwestorów 32,86% akcji w kapitale zakładowym spółki Platynowe Inwestycje Spółka Europejska po podwyższeniu kapitału zakładowego. Ponadto Inwestorzy obejmą lub nabędą 39,81% akcji w kapitale zakładowym spółki po podwyższeniu kapitału zakładowego. Intencją Stron jest, aby Inwestorzy nabyli 72,61 % akcji w kapitale zakładowym spółki Platynowe Inwestycje Spółka Europejska.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu