Informacja o Oświadczeniu Zarządu KDPW S.A. dotycząca asymilacji akcji

14.07.2020

Raport bieżący nr 17/2020

Zarząd spółki Platynowe Inwestycje SE _”Spółka”_ informuje, iż zgodnie z powziętą informacją Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. _”KDPW”_ Oświadczeniem z dnia 14 lipca 2020 r. na podstawił dokonać, zgodnie z wnioskiem Emitenta, w dniu 20.07.2020 roku asymilacji 233.749 akcji zwykłych na okaziciela spółki Platynowe Inwestycje SE oznaczonych kodem PLADDRG00122 z akcjami spółki Platynowe Inwestycje SE. oznaczonymi kodem PLADDRG00015.
Pełną treść Oświadczenia Krajowego depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14.07.2020 r. Emitent prezentuje w załączeniu niniejszego komunikatu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu