Informacja dla akcjonariuszy – utrzymanie w mocy przez KNF decyzji o zakazie prowadzenia oferty publicznej akcji serii G

02.07.2018

Raport bieżący nr 25/2018

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2017 z dnia 29.03.2017r. w sprawie wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zakazie prowadzenia oferty publicznej akcji serii G oraz w nawiązaniu do raportu nr 24/2017 z dnia 30.03.2017r. w sprawie odwołania emisji akcji serii G, niniejszym informuje, że w dniu 02.07.2018r. do spółki wpłynął odpis decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie utrzymania w mocy decyzji o zakazie prowadzenia przez Spółkę oferty publicznej akcji serii G.
Zarząd Emitenta nie zgadza się decyzją KNF oraz pozostaje na stanowisku przedstawionym w wyżej przytoczonych raportach, tj. że wszelkie działania Spółki w związku z emisją akcji serii G z dnia 02.03.2017r. były w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami.
Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE w Płocku informuje, że zamierza skorzystać z przysługującego Spółce środka zaskarżenia wyżej opisanej decyzji.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu