Informacja dla Akcjonariuszy

25.01.2017

Raport bieżący nr 7/2017

Zarząd Spółki Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 24 stycznia 2017 roku Pani Gabriela Zawitowska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Platynowe Inwestycje S.A ze skutkiem na dzień najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki jadnak nie później niż do dnia 31.03.2017r.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu