Informacja dla Akcjonariuszy

28.12.2016

Raport bieżący nr 49/2016

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 28.12.2016r. o godzinie 13:25 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie podjął uchwałę nr 1383/2016 w przedmiocie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku równoległym 107 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki.

Pełna treść uchwały została opublikowana na stronie internetowej www.gpw.pl