Informacja dla Akcjonariuszy

10.11.2016

Raport bieżący nr 41/2016

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A z siedziba w Płocku zwraca uwagę, iż w związku ze zbyt wysokimi ofertami kupna akcji _ PKC _ Platynowe Inwestycje S.A przekraczającymi znacznie kurs odniesienia obrót akcjami nie może odbywać się ze względu na przekroczenie statycznych wahań kuru.

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A zwraca się z prośba do akcjonariuszy aby dostosowali ceny w swoich zleceniach giełdowych do obowiązujących statycznych wahań kursu.
Jednocześnie Zarząd ostrzega, iż w przypadku wznowienia notowań Spółki po zaistniałym w ostatnich dniach kursie TKO _ 10 zł i wyżej _ osoby chętne do nabywania akcji po PKC będą zmuszone do zapłacenia w/w ceny za akcje Spółki.
Zarząd Platynowe Inwestycje S.A toczy rozmowy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A celem wznowienia notowań w tym jednym z wariantów rozmów jest wznowienie notowań po aktualnym kursie TKO.
Ponadto Zarząd Platynowe Inwestycje S.A rozważa podjęcie współpracy z animatorem rynku celem wznowienia notowań Spółki.