Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2021.

29.01.2021

Raport bieżący nr 7/2021

Zarząd Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2021.

Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2021 w następujących datach:
Jednostkowy raport za I kwartał 2021 r. w dniu 14.05.2021 r. _piątek_.
Jednostkowy raport za III kwartał 2020 r. w dniu 10.11.2021 r. _środa_.

Emitent informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2020 oraz za II kwartał roku 2021.

Raporty roczny za rok 2020 Emitent opublikuje w dniu 12.03.2021 r. _piątek_.
Raport półroczny za pierwsze półrocze 2021 r. zostanie opublikowany przez Spółkę w dniu 17.09.2021 r. _piątek_.

Jednocześnie Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE informuję, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu