Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2019

28.01.2019

Raport bieżący nr 1/2019

Zarząd Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2019.

Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2019 w następujących datach:
Jednostkowy raport za I kwartał 2019 r. w dniu 30.05.2019 r. _czwartek_
Jednostkowy raport za III kwartał 2019 r. w dniu 29.11.2019 r. _piątek_
Emitent informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2018 oraz za II kwartał roku 2019.

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2019 r. zostanie opublikowany przez Spółkę w dniu 27.09.2019 r. _piątek_
Raporty roczny za rok 2018 Emitent opublikuje w dniu 30.04.2019 r. _wtorek_
Jednocześnie Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE informuję, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu