Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2017

26.01.2017

Raport bieżący nr 8/2017

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej terminy publikacji raportów okresowych w roku 2017.

Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2017 w następujących datach:

Jednostkowy raport za I kwartał 2017 r. w dniu 30.05.2017 r. _ wtorek _
Jednostkowy raport za III kwartał 2017 r. w dniu 30.11.2017 r. _ czwartek _

Emitent informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2016 oraz II kwartał roku 2017.

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2017 r. zostanie opublikowany przez Spółkę w dniu 29.09.2017 r. _ piątek _

Raporty roczny za rok 2016 Emitent opublikuje w dniu 31.03.2017 r. _ piątek _

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu