Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

24.01.2018

Raport bieżący nr 10/2018

Zarząd Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2018.

Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2017 w następujących datach:
Jednostkowy raport za I kwartał 2018 r. w dniu 30.05.2018 r. _środa_.
Jednostkowy raport za III kwartał 2018 r. w dniu 29.11.2018 r. _czwartek_.
Emitent informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2017 oraz za II kwartał roku 2018.
Raport półroczny za pierwsze półrocze 2018 r. zostanie opublikowany przez Spółkę w dniu 28.09.2018 r. _piątek_
Raporty roczny za rok 2017 Emitent opublikuje w dniu 30.04.2018 r. _poniedziałek_.

Jednocześnie Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. informuję, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu