Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 r.

21.01.2016

Raport bieżący nr 5/2016

Zarząd Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2016.

Raporty kwartalne publikowane przez Spółkę w roku 2016 będą w następujących datach:

Jednostkowy raport za I kwartał 2016r. – 16.05.2016r. (Poniedziałek)
Jednostkowy raport za III kwartał 2016r. – 14.11.2016r. (Poniedziałek)

Emitent informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał roku 2016 oraz na podstawie art. 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2015, z uwagi na wcześniejszą publikację raportu rocznego.

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2016r. zostanie przez Spółkę opublikowany w dniu 31.08.2016.

Raporty roczny za rok 2015 Emitent opublikuje w dniu 21.03.2016r.