Aneks Nr 6 do prospektu emisyjnego AD. DRĄGOWSKI S.A. zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 12 września 2008 roku.

12.09.2008

Raport bieżący nr 3/2008

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 12 września 2008 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Aneks
Nr 6 do Prospektu Emisyjnego AD DRĄGOWSKI S.A.,
Treść zatwierdzonego aneksu Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna przekazania raportu:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie – informacje poufne w związku z art. 51 ust. 4 i 8.

Załączniki: