Aneks Nr 2 do Prospektu emisyjnego AD.DRĄGOWSKI S.A. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 09 listopada 2010 roku

09.11.2010

Raport bieżący nr 38/2010

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 09 listopada 2010 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Aneks Nr 2 do Prospektu emisyjnego AD.DRĄGOWSKI S.A.
Treść zatwierdzonego aneksu Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.Załączniki: