Aktualizacja strategii rozwoju Spółki-handel kryptowalutami ( Bitcoin, Litecoin, Repple itp. )

21.09.2018

Raport bieżący nr 35/2018

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE. w Płocku, niniejszym informuje, że w dniu 21.09.2018r. podjął decyzję o aktualizacji strategii rozwoju Spółki.

Zarząd informuje, że kontynuując i rozwijając dotychczasowy zakres działalności Spółki zamierza podjąć działania na nowych polach.
Zarząd informuje, że w ramach zaktualizowanej strategii rozwoju Spółki zamierza prowadzić działalność w zakresie handlu kryptowalutami i tokenami inwestycyjnymi w celu maksymalizacji zysków Spółki.
Emitent zamierza podjąć działania w zakresie handlu kryptowalutami na platformach transakcyjnych Bitfinex, Bitbay, Nova Giełda _ przy wykorzystaniu platformy Waves. _

Emitent wskazuje, że w jego ocenie działalność w zakresie handlu kryptowalutami dobrze wpisuje się w profil Spółki oraz stanowić będzie źródło dodatkowych przychodów pozwalających na dalszy rozwój Spółki. Jednocześnie Zarząd zauważa szanse rynkowe dostępne dla Emitenta jako Spółki Europejskiej związane z ponadnarodowym charakterem branży kryptowalut.

Zarząd wskazuje, że przeprowadził niezbędne analizy opłacalności oraz ryzyka związanego z handlem kryptowalutami oraz uznaje, że posiadane przez Spółkę doświadczenie pozwala na takie zarządzanie aktywami, które prowadzić będzie do osiągnięcia przez Spółkę zysku. Zarząd zamierza działalność w obszarze kryptowalut utrzymywać na bezpiecznym poziomie.

Zarząd ocenia rynek i branżę kryptowalut za obiecującą i znajdującą się na wczesnym stadium rozwoju, co daje Spółce szanse na osiągnięcie ponadprzeciętnych zwrotów z dokonywanych inwestycji na tym rynku.
Jednocześnie Zarząd informuje że nadal będzie rozwijał dotychczasową działalność Spółki.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu