Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020

31.01.2020

Raport bieżący nr 4/2020

Zarząd Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2020.
Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2020 w następujących datach:
Jednostkowy raport za I kwartał 2020 r. w dniu 15.05.2020 r. _piątek_
Jednostkowy raport za III kwartał 2020 r. w dniu 10.11.2020 r. _wtorek_
Emitent informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2019 oraz za II kwartał roku 2020.
Raport półroczny za pierwsze półrocze 2020 r. zostanie opublikowany przez Spółkę w dniu 18.09.2020 r. _piątek_
Raporty roczny za rok 2019 Emitent opublikuje w dniu 10.04.2020 r. _piątek_
Jednocześnie Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE informuję, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu