Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za III kwartał 2018r.

23.11.2018

Raport bieżący nr 46/2018

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 24.01.2018r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2018 roku informuje, że niniejszym dokonuje zmiany terminu publikacji raportu okresowego – raportu kwartalnego za III kwartał 2018r.

Zgodnie z treścią raportu nr 10/2018 z dnia 24.01.2018r. publikacja raportu okresowego za III kwartał 2018r. planowana była na dzień 29.11.2018r.

Zarząd Emitenta informuje, że nową datą publikacji raportu okresowego za III kwartał 2018r. będzie dzień 27.11.2018r. _wtorek_

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu