Zmiana adresu siedziby Spółki

28.05.2015

Raport bieżący nr 36/2015

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 28.05.2015r. na mocy Uchwały Zarządu Spółki dokonana została zmiana adresu siedziby Spółki z dotychczasowego tj. ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa na:
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa

Osoby reprezentujące Spółkę:
Mateusz Kierzkowski – Prezes Zarządu