Zawieszenie w czynnościach Członka Zarządu

14.01.2015

Raport bieżący nr 3/2015

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w dniu 14 stycznia 2015 roku, na posiedzeniu Rady Nadzorczej podjęta została jednomyślnie uchwała o zawieszeniu w czynnościach Członka Zarządu – Pani Bogumiły Stańczak.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.