Zawieszenie obrotu akcjami Spółki

04.12.2015

Raport bieżący nr 102/2015

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie informuje, że w dniu 04.12.2015r. Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie opublikowała uchwałę Zarządu GPW S.A. w Warszawie z dnia 03.12.2015r. o numerze 1235/2015 w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.
Zgodnie z treścią Uchwały zawieszenie obrotu akcjami Spółki nastąpiło na okres od dnia 4.12.2015r. do końca dnia 4.01.2016 r. na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego.

Pełna treść uchwały Zarządu GPW S.A. z dnia 03.12.2015r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie Zarząd wyjaśnia, że Spółka nie otrzymała do momentu publikacji przez GPW S.A. treści uchwały w dniu 04.12.2015r. żadnej informacji ze strony GPW S.A. oraz ze strony Komisji Nadzoru Finansowego o dalszym zawieszeniu notowań akcji Spółki lub ewentualnie o takim zamiarze obu instytucji.
Wobec braku jakichkolwiek informacji w tym zakresie Zarząd pozostawał w przekonaniu, że obrót akcjami Spółki zostanie wznowiony z dniem 04.12.2015r. Jednocześnie Zarząd wyraża duże zaskoczenie brakiem uprzedzenia Spółki i rynku o tak znaczącej informacji zarówno dla Spółki jak i wszystkich jej akcjonariuszy przez Komisję Nadzoru Finansowego ewentualnie przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie tym bardziej kontekście podjętych przez Spółkę działań mających na celu usuniecie wątpliwości powstałych po stronie organu Nadzoru oraz podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał o czym Emitent informował w formie raportów bieżących.
Zarząd również wskazuje, że jest zdania, że brak uprzedniej publikacji przez Komisję Nadzoru Finansowego informacji w zakresie skierowania do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie kolejnego żądania zawieszenia obrotu akcjami Spółki ze wskazaniem przyczyny, w trybie art. 20 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) stanowi niedopełnienie przez Komisję Nadzoru Finansowego ustawowych obowiązków określonych w art. 20 ust. 4 i 5a Ustawy o obrocie.

Załączniki: