Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

11.05.2015

Raport bieżący nr 25/2015

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 11 maja 2015 roku otrzymał zawiadomienie o zmniejszeniu udziału Spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Załącznik: