Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

20.05.2019

Raport bieżący nr 9/2019

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 20.05.2019.r. otrzymał zawiadomienia:
1.spółki Patro Invest Sp. z o.o. z dnia 20.05.2019r. w sprawie bezpośredniego zwiększenia % udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Platynowe Inwestycje SE z siedzib w Płocku,
2.Pana Damiana Patrowicz z dnia 20.05.2019r. sprawie pośredniego zwiększenia % udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Platynowe Inwestycje SE z siedzib w Płocku.
Pełną treść otrzymanych zawiadomień zawierają załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu