Zawiadomienie o pośredniej zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

05.11.2015

Raport bieżący nr 83/2015

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 05.11.2015r. otrzymał od Pani Danuty Rączkowskiej zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy o ofercie o pośrednim zbyciu akcji Emitenta.
Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki: