Zawiadomienie o bezpośredniej zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

05.08.2015

Raport bieżący nr 58/2015

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 05.08.2015r. otrzymał od akcjonariusza – spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) ustawy o ofercie o bezpośrednim nabyciu akcji Emitenta.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.