Wznowienie obrotu akcjami Spółki

04.01.2016

Raport bieżący nr 1/2016

Zarząd spółki Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu 04.01.2016r. do Spółki wpłynął komunikat Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w sprawie upływu okresu zawieszenia obrotu akcjami Spółki, o wznowieniu obrotu akcjami Spółki oraz oznaczeniu akcji Emitenta w sposób szczególny. Wraz z komunikatem do Spółki wpłynęła również Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. nr 2/2016 z dnia 04.01.2016r. w sprawie szczególnego oznaczenia na Głównym Rynku GPW Akcji Emitenta.

Emitent informuje, iż z komunikatu GPW S.A. wynika, że obrót akcjami Emitenta zostanie wznowiony z dniem 05.01.2016r.

Akcje Emitenta będą od dnia 05.01.2016r. oznaczone w sposób szczególny poprzez zamieszczenie odnośników w postaci liczb porządkowych. Szczegółowy opis oznaczenia akcji Spółki oraz treść Komunikatu oraz Uchwały GPW S.A. z dnia 04.01.2016r. Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki: