Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014

08.01.2015

Raport bieżący nr 1/2015

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. przekazuje w załączeniu wykaz informacji (raportów bieżących i okresowych) przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 roku. Raporty te dostępne są w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej www.dragowski.pl, w zakładce „Relacje inwestorskie”.

Załączniki: