Wykaz Akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 14.01.2020 r.posiadających ponad 5% udziału w głosach

14.01.2020

Raport bieżący nr 1/2020

Zarząd Spółki Platynowe Inwestycje SE przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 14.01.2020 r.

Akcjonariusz: PATRO INVEST Sp. z o.o.w likwidacji z siedzibą w Płocku
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 1.380.168
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.380.168
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 14,23 %
Udział w liczbie głosów na WZA [%] 100,00 %

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu