Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZ w dniu 07.03.2016 roku.

07.03.2016

Raport bieżący nr 18/2016

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 07.03.2016 roku.

Akcjonariusz: ZAMZAW Sp. z o.o. w Warszawie
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 997.504
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.648.504
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 66,05 %
Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 83,74 %

Akcjonariusz: Paweł Ratyński
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 202.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 202.000
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 8,09 %
Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 10,26 %