Uzupełnienie informacji o podpisaniu Umowy Inwestycyjnej

02.02.2021

Raport bieżący nr 10/2021

Zarząd spółki Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu nr 9/2021 z dnia 2 lutego 2021 roku w uzupełnieniu komunikatu doprecyzowuje informacje dotyczące stron Umowy Inwestycyjnej zawartej pomiędzy Emitentem, Akcjonariuszami oraz Inwestorami z branży gamingowej. Otóż Inwestorami byli Marek Parzyński, Piotr Karbowski, Bartosz Graś, spółka PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie, spółka Delphine Group S.A. z siedzibą w Warszawie.
Pozostałe informacje zawarte w raporcie bieżącym nr 9/2021 nie wymagają uzupełnienia.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu