Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.09.2015r. – ogłoszenie przerwy w obradach do dnia 23.10.2015r. do godziny 10:00

25.09.2015

Raport bieżący nr 65/2015

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.09.2015r.

Emitent informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwaliło ogłoszenie przerwy w obradach do dnia 23.10.2015r. do godziny 10:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie będzie kontynuowane w siedzibie Spółki przy ul. Emilii Plater 53 w Warszawie.
Emitent informuje, że jeden akcjonariusz zgłosił sprzeciwy do następujących uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 25.09.2015r.: Uchwała nr 6, Uchwała nr 8, Uchwała nr 9.

Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje wyceny aportów sporządzone przez biegłego rewidenta udostępnione przez akcjonariusza Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie.

Załączniki: