Raport bieżący nr 8/2022

24.02.2022

English version below

Temat: Otrzymanie zawiadomienia o transakcji w trybie art. 19 MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd ManyDev Studio SE (dalej jako: „Spółka”) informuje, że w dniu 23 lutego 2022 r. otrzymała od Roberta Pakli, osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce, tj. Członka Rady Nadzorczej ManyDev Studio SE, powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Spółka przekazuje w załączeniu treść powiadomienia.

Załącznik

Current report no. 8/2022

Topic: Receiving notification of transaction under Article 19 (1) MAR

Legal basis: Article 19 (3) MAR – information on managers’ transactions

Content of the report:

The Management Board of ManyDev Studio SE (hereinafter referred to as the „Company”) hereby announces that yesterday, i.e. 23 February 2022, it has received from Robert Pakla, a person performing managerial responsibilities in the Company, i.e. Member of the Supervisory Board of ManyDev Studio SE, a notification of a transaction on the Company’s shares as referred to in Article 19(1) of the MAR Regulation.

The Company attaches the contents of the notification.

Attachment