Raport bieżący nr 41/2021

23.12.2021

Temat: Rejestracja akcji serii H w KDPW

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 32/2020, 15/2021, 24/2021, 26/2021, 28/2021, 40/2021 ManyDev Studio SE („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 22 grudnia 2021 r. KDPW wydał oświadczenie o rejestracji akcji H wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2020 r., zmienionej Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30.06.2021 r. Akcje serii H zostały oznaczone kodem ISIN PLADDRG00189.