Publikacja opinii Rady Nadzorczej Emitenta odnośnie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 07.03.2016r.

27.02.2016

Raport bieżący nr 15/2016

Zarząd spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że dniu 26.02.2016r. na stronie internetowej spółki pod adresem http://platyn.pl/ w zakładce Relacje Inwestorskie na podstronie dotyczącej Walnych Zgromadzeń w materiałach udostępnionych przez Emitenta w związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na dzień 07.03.2016r. opublikowana została opinia Rady Nadzorczej Spółki odnośnie projektów uchwał najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki.