Powołanie Komitetu Audytu

19.10.2017

Raport bieżący nr 60/2017

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Płocku informuje, że na posiedzeniu w dniu 19.10.2017r. Rada Nadzorcza Spółki postanowiła o powołaniu Komitetu Audytu w następującym składzie:

Damian Patrowicz – Przewodniczący Komitetu Audytu
Agnieszka Gujgo – Członek Komitetu Audytu
Ina Patrowicz – Członek Komitetu Audytu

Komitet Audytu we wskazanym wyżej składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3 , 5, i 6 Ustawy o biegłych rewidentach, tj. przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki, a większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, jest niezależna od Spółki

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu