Zmiana adresu siedziby Spółki

07.01.2021

Raport bieżący nr 3/2021

Zarząd spółki Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 w sprawie rejestracji zmian statutu Spółki niniejszym informuje, że w związku ze zmianą siedziby Spółki zmianie również uległ adres siedziby Spółki.

Zarząd Platynowe Inwestycje SE niniejszym podaje nowy adres siedziby Spółki:

Platynowe Inwestycje SE. ul. Grójecka 43 lokal 1a, 02-031 Warszawa.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu