Zawieszenie w czynnościach Członka Zarządu

15.01.2009

Raport bieżący nr 2/2009

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w dniu 14 stycznia 2009 roku, na posiedzeniu Rady Nadzorczej podjęta została jednomyślnie uchwała o zawieszeniu, z ważnych przyczyn, w czynnościach Prezesa Zarządu – Pana Łukasza Drągowskiego.