Zawiadomienie o bezpośredniej zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

22.10.2015

Raport bieżący nr 71/2015

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 21.10.2015r. otrzymał od akcjonariusza – spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) ustawy o ofercie o bezpośrednim nabyciu akcji Emitenta.
Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki: