Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania

28.11.2016

Raport bieżący nr 44/2016

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 28.11.2016r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza Pawła Ratyńskiego w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2_ ustawy o ofercie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Jednocześnie Emitent przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki: