Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy AD.DRĄGOWSKI S.A. w dniu 17.06.2010 r.

22.06.2010

Raport bieżący nr 25/2010

Zarząd AD.DRĄGOWSKI S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A., odbytym w dniu 17 czerwca 2010 roku.

1.Drągowski Lech – 12.248.000 (54,44%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy – 54,84% w ogólnej liczbie głosów.
2.Drągowska Małgorzata – 4.052.000 (18,01%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy – 18,63% ogólnej liczby głosów.
3.Drągowski Łukasz – 3.400.000 (15,11%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy – 15,11% ogólnej liczby głosów. Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.