Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2009

30.01.2009

Raport bieżący nr 3/2009

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w roku 2009.

Raport za IV kwartał 2008 roku – 16 lutego 2009 roku.
Raport roczny za 2008 rok – 15 czerwca 2009 roku.
Raport za I kwartał 2009 roku – 05 maja 2009 roku.
Raport za II kwartał 2009 roku – 04 sierpnia 2009 roku.
Raport za III kwartał 2009 roku – 04 listopada 2009 roku.
Raport półroczny za I półrocze 2009 roku – 30 września 2009 roku.

Podstawa prawna:
Par. 100 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.