Raport kwartalny Q 3/2020

10.11.2020

Raport kwartalny Q 3/2020

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 1 728 0 401
II. Koszt własny sprzedaży 0 1 012 0 234
III. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej -134 535 -30 124
IV. Zysk _strata_ brutto -134 534 -30 124
V. Zysk _strata_ netto -136 534 -31 124
VI. Liczba akcji w sztukach 7 000 000 9 700 00 7 000 000 9 700 00
VII. Zysk _strata_ netto na akcję zwykłą _zł/euro_ -0,02 0,04 0 0
VIII. Aktywa trwałe 0 2 0 0,5
IX. Aktywa obrotowe 6 88 1 21
X. Kapitał własny -84 53 -19 12
XI. Zobowiązania długoterminowe 50 0 11 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 40 37 9 9
XIII. Wartość księgowa na akcję _zł/euro_ -0,01 0,01 0 0
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -128 1 342 292 311
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 49 -1 216 11 -282

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu