Korekta Raportu nr 32/2015 – Informacja o sprzeciwach zgłoszonych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.05.2015r. do przerwy w obradach

27.05.2015

Raport bieżący nr 32/2015

Zarząd Emitenta niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 32/2015 z dnia 27.05.2015r. w sprawie zgłoszonych sprzeciwów podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.05.2015r. do przerwy w obradach.

Emitent informuje, że omyłkowo w treści raportu nr 32/2015 podał informację o liczbie sprzeciwów zgłoszonych przez akcjonariusza w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Emitent informuje, że na skutek omyłki podał, że w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia zostały zgłoszone sprzeciwy do uchwał:
– uchwała porządkowa nr 1, uchwała nr 16, uchwała nr 17, uchwała 26.
Natomiast prawidłowa informacja powinna brzmieć, że sprzeciwy zgłoszone zostały do uchwał:
– uchwała porządkowa nr 1, uchwała nr 2, uchwała nr 16, uchwała nr 17, uchwała nr 26.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Mateusz Kierzkowski – Prezes Zarządu