Komunikat bieżący Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

25.06.2012

Raport bieżący nr 26/2012

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż z dniem 22 czerwca 2012 roku Spółka przystąpiła do Programu Wspierania Płynności (Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 czerwca 2012 roku – Główny Rynek GPW).