Informacja o sprzeciwach zgłoszonych podczas NWZ z dnia 25.09.2015r. do przerwy w obradach

25.09.2015

Raport bieżący nr 66/2015

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie informuje, że w trakcie obrad nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r. jeden akcjonariusz zgłosił sprzeciwy do następujących uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 25.09.2015r.: Uchwała nr 6, Uchwała nr 8, Uchwała nr 9.

Treść uchwał wraz z wniesionymi sprzeciwami została podana do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 65/2015 z dnia 25.09.2015r.