Odwołanie Emisji akcji serii G

31.03.2017

Raport bieżący nr 25/2017

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2017 z dnia 30.03.2017r. informuje, że w dniu 31.03.2017r. odwołał emisję akcji serii G o uchwaleniu, której Emitent informował raportem bieżącym 13/2017 z dnia 02.03.2017r. w szczególności Emitent informuje, że dniu 31.03.2017r. dopełnione zostały przez Spółkę wszelkie formalności niezbędne do skutecznego odwołania emisji akcji serii G.

Emitent stoi na stanowisku, że działania Komisji Nadzoru Finansowego podjęte w związku z emisją akcji serii G są pozbawione podstaw prawnych i faktycznych.
Emitent jak uprzednio informował w związku z emisją akcji serii G działał w zgodzie w wszystkimi obowiązującymi Spółkę przepisami.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu