Korekta raportu okresowego za I półrocze 2008 roku

06.11.2008

Raport bieżący nr 10/2008

Zarząd AD.DRĄGOWSKI S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za I półrocze 2008 roku opublikowanego w dniu 30 września 2008 roku. Korektą objęte zostało Sprawozdanie Zarządu, Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego AD.DRĄGOWSKI.

Załączniki: