Komunikat bieżący Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

27.04.2009

Raport bieżący nr 23/2009

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 27.04.2009 r. została zawarta umowa o pełnienie funkcji animatora emitenta pomiędzy Spółką AD.DRĄGOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-013 Warszawa, ul. Jasna 10, a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną Oddziałem – Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02 – 515 Warszawa.